Regulamin

1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 7.00 ,
2. Prosimy nie palić papierosów w apartamencie,
3. Nie wyrażamy zgody na organizowanie w apartamencie jakichkolwiek imprez, a także na prowadzenie w nim jakiejkolwiek działalności, w tym zarobkowej,
4. Wynajęty apartament nie może być przekazany ani udostępniony osobom trzecim,
5. Państwo ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu apartamentu, powstałych z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób. W przypadku powstania szkód opisanych Państwo zobowiązani jest do zwrotu wszelkich kosztów przywrócenia apartamentu oraz jego wyposażenia do stanu poprzedniego,
6. Za zgubienie lub zniszczenie kluczy do apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 30 EUR,